STETSENKO, Anatoliy, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine