ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС, ЩО РЕАЛІЗУЄ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ІГРОВОГО ТИПУ

Main Article Content

О. Ємець
Д. Ольховський
О. Ольховська

Abstract

У статті описується програмна реалізація алгоритмів відомих методів розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу, зокрема ітераційного методу типу Брауна-Робінсон та монотонного ітераційного методу розв’язування задач комбінаторної оптимізації з обмеженнями-перестановками та розміщеннями. Наводиться детальний опис архітектури створеного програмного комплексу. Програмна реалізація має уніфікований користувальницький інтерфейс, надає можливість знаходження розв’язку задач в автоматичному режимі шляхом проведення числових експериментів.

Article Details

Section
Інформатика

References

1. Емец О. А. Решение некоторых задач комбинаторной оптимизации на размещениях и перестановках игрового типа / О. А. Емец, Н. Ю. Устьян // Проблемы управления и информатики. – 2006. – № 3. – С. 37-47.

2. Емец О. А. Исследование задач комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях / О. А. Емец, Н. Ю. Устьян // Проблемы управления и информатики. – 2007. – № 1. – С. 26-36.

3. Емец О. А. Исследование математических моделей и методов решения задач на перестановках игрового типа / О. А. Емец, Н. Ю. Устьян // Кибернетика и сист. анализ. – 2007. – №6. – С. 103-114.

4. Ємець О. О. Розв’язування ігрових задач на перестановких / О. О. Ємець, Н. Ю. Устьян // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2007. – №3. – С. 47-52.

5. Ємець О. О. Один ітераційний метод розв’язування ігрових задач на перестановких / О. О. Ємець, Н. Ю. Устьян // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2008. – №3. – С.5-10.

6. Емец О. А. Игры с комбинаторными ограничениями / О. А. Емец, Н. Ю. Устьян // Кибернетика и сист. анализ. – 2008. – №4. – С.134-141.

7. Емец О. А. Итерационный метод решения комбинаторных оптимизационных задач игрового типа на размещениях / О. А.Емец, Е. В. Ольховская. // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 3. – С. 69-78.

8. Ємець О.О. Розв’язування комбінаторних задач ігрового типу з обмеженнями-перестановкими у обох гравців: ітераційний метод / О.О. Ємець, О.В. Ольховська. // Системні дослідження та інфораційні технології. – 2012. – №4. – С. 80-93.

9.  Емец О. А. Доказательство сходимости итерационного метода решения задачи комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях / О. А. Емец, Е. В. Ольховская. // Кибернетика и сист. анализ. – 2013. – № 1. – С. 102-114.

10.  Ємець О.О., Розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу на перестановких: монотонний ітераційний метод / О.О. Ємець, О. В. Ольховська. // Вісник Черкаського університету. – 2013. – № 18 (271) – С. 66-76.

11. Ольховська О. В. Про збіжність ітераційного методу розв’язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу на перестановких / О. В. Ольховська. // Вісник Запорізького нац. університету – 2013. – №1. – С. 70-76.

12. Ольховська О. В. Оцінка швидкості збіжності ітераційного методу розв’язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу / О. В. Ольховська // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2014. – №1. – С. 31-42.

13. Ємець О. О. Монотонний ітераційний метод для розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу на переставленнях / О. О. Ємець, О. В. Ольховська // Доповіді Національної академії наук України – 2014. – №8. – С. 48-52.

14. Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Тим Джонс — М.: ДМК Пресс, 2006. — 312 с.

15. Гэри М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / М. Гэри, Д. Джонсон — М.: Мир, 1982. — 416 с.

16. Dantzig G.B. Discrete-variable extremum problems / G.B. Dantzig // Oper. Res. 1957. - Vol. 5, № 2. - P. 266-277.

17. CurveExpert Software / Daniel G. Hyams. – 2011. – Режим доступу: http://www.curveexpert.net/. – Дата доступу: квітень 2014. – Назва з екрана.