КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Main Article Content

С. Литвинова

Abstract

У статті розкрито концептуальні засади проектування та розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (ХОНС ЗНЗ), визначено принципи і підходи проектування ХОНС ЗНЗ, основи забезпечення повсюдної комунікації, співпраці й кооперації як керівників навчальних закладів, так і вчителів, учнів та їх батьків, мету, завдання розвитку ХОНС ЗНЗ, розроблено і описано концептуальну модель ХОНС ЗНЗ.

Article Details

Section
Інформатика

References

1. Информационные и коммуникационные технологии для среднего образования: Программа специализированного учебного курса / Коцик Б.Я. – М.: Изд. дом «Обучение Сервис», 2006. – 16 с.

2. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті. – К: Шкільний світ, 2001. – С. 3.  

3. Позднеев Б.М., Сутягин М.В. Состояние и перспективы стандартизации e-learning // Современные информационные технологии и ИТ-образование. Сб. док. науч.-практ. конф.: учебю-метод. пособие. Под ред. проф. В. А. Сухомлина. М.: 2009. – 848 с. 

4. Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: Монографія / За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. / О. М. Спірін. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 300 с.

5. Уваров А. Ю. Информатизация школы на пути к модели «1:1» // ИТО-РОИ-2009 / Публикации. URL: http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2009_04_14.html

6. Уваров А. Ю. Кластерная модель преобразований школы в условиях информатизации образования: Автореф. …докт.пед.наук : 13.00.02., М., 2009. – 41 с.

7. Trentin G. (1996). Internet: Does in Really Bring Added Value to Education? // Education Technology Review, 6. – P.10–13.