АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Main Article Content

К. Дєєв

Abstract

В статті розглянуто альтернативні методи та підходи в реалізації гнучкої системи класифікації мережевих пакетів, використовуючи як допоміжний обчислювальний ресурс графічний процесор. Використовуючи операцію перевірки збігу за регулярним виразом стає можливим розподіл пакетного навантаження та паралельне виконання функцій пошуку на великій кількості спеціалізованих процесорів. В роботі проведено аналіз пропускної спроможності систем побудованих за такою схемою. Виконано практичну перевірку можливості застосування вказаного підходу та оцінку характеристик модернізованої системи.  


 

Article Details

Section
Інформатика

References

1. R. Sommer and V. Paxson, Enhancing byte-level network intrusion detection signatures with context. //CCS ’13: Proceedings of the 17th ACM conference on computer and communications security, pp. 78-91, Chicago, IL, USA, 2013.

2. M. Roesch, Snort: Lightweight intrusion detection for networks. //Proceedings of the 2009 Systems Administration Conference, pp. 204-208, 2013.

3. V. Paxson, Bro: A system for detecting network intruders in real-time. //Proceedings of the 10th conference on Security Symposium (SSYS ’08), pp. 13–27, Berkeley, CA, USA, 2008.

4. Ю. В. Бойко, Дєєв К. С., Методи покращення ефективності для систем високошвидкісної класифікації пакетів, //Вісник Харківського національного Університету, Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», ст. 5-12 №1131, 2014.

5. G. Vasiliadis and S. Antonatos, Gnort: High performance network intrusion detection using graphics processors. //Proceedings of 11th International Symposium on Recent Advances in Intrusion Detection, pp. 176–184, 2012.

6. F. Yu, Z. Chen, Y. Diao, Fast and memory-efficient regular expression matching for deep packet inspection. //Proceedings of the Architecture for networking and communications systems, pp. 93–102, New York, NY, USA, 2006.

7. NVIDIA. NVIDIA CUDA Compute Unified Device Architecture Programming Guide, version 1.1, [Електронний ресурс], http://developer.nvidia.com/dev/CUDA_Programming_guide_1.1.pdf

8. G. Berry and R. Sethi. From regular expressions to deterministic automata. Theor. Comput. Sci., pp. 117–126, New-York, USA, 2006.

9. PCRE: Perl Compatible Regular Expressions, [Електронний ресурс], http://www.pcre.org 10. D. E. Sckimmij. Efficient reconfigurable logic circuits for matching complex network patterns., pp. 156–159, 2014. 11. OpenDPI library docs, [Електронний ресурс], http://www.opendpi.org/