WEB-ОРІЄНТОВАНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА З МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

Main Article Content

Y. Tryus
M. Manko

Abstract

Метою дослідження є створення web-орієнтованої консультаційної експертної системи з методів оптимізації на основі принципів хмарних технологій. Завданням дослідження є проектування та розробка експертної системи на основі продукційної моделі подання знань про предметну область. Результатом дослідження є створена на основі правил продукції база знань про задачі оптимізації, методи і засоби їх розв’язування, а також розроблена експертна система з методів оптимізації з використанням web-орієнтованої експертної оболонки eXpertise2Go.

Article Details

Section
Інформатика

References

1. Демьянов В.Ф., Васильев Л.В. Недифференцируемая оптимизация. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 384 с.

2. Разработка гибридной экспертной системы для оценки состояния, оптимизации обслуживания и ремонта жилых зданий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.math.rsu.ru/ovtm/expert.html

3. Экспертные системы в комплексной реабилитации инвалидов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mnepu.ru/faculty/ioo/405/411/409/

4. Примеры Экспертных систем. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tpl-it.wikispaces.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0% B5%D1%80%D1%8B+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC

5. Гаврилов А.В., Чистяков Н.А. Гибридные экспертные системы в WWW. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://insycom.ru/html/Articles/ 2003/agro2003.htm

6. Бурдаев В.П. Клиент-серверная технология экспертной обучающей системы для сетей Интернет и Интранет // Искусственный интеллект, 2008. №3. – С. 364-373. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/6980/01-Buradev.pdf?sequence=1

7. Экспертная система для решения задачи о коммивояжере. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.za4et.net.ru/referat/rvomrm

8. Сайт web-орієнтованої експертної оболонки expertise2go. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://expertise2go.com/e2g3g/

9. Словак К. І. Методика використання мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Словак Катерина Іванівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 291 с.

10. Джарратано Джозеф, Райли Гари. Экспертные системы: принципы разработки и программирование» : Пер. с англ. – М. : 2006. – 1152 с.

11. Доровский С.В. Интеграция clips в экспертную систему продукционного типа // Международный журнал «Программные продукты и системы», № 3, 2011 [11.09.2011]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://swsys.ru/index.php?id=2813&page=article

12. ESWin 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zipsoft.ru/ catalog/1182928257_eswin-v2_0.html

13. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

14. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні системи: Підручник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2009. – 406 с.

15. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.

16. Продукційні моделі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knhelp.wordpress.com/2012/04/19/л4-продукційні-моделі/ 

17. Портал штучного інтелекту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aiportal.ru/articles/expert-systems/design-tools.html.

18. Сайт java [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://java.com/en/download/