ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ПОВЕРХНІ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОМУ ВИРІЗАННІ МЕТОДОМ ПАРАБОЛІЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ

Main Article Content

Yu. Nebylytsia

Abstract

Набули подальшого розвитку методи експрес-контролю технологічного процесу електроерозійної розмірної обробки. Отримано аналітичні моделі оцінки рівня відхилень форми поверхні за характером флуктуацій енергії імпульсів при електроерозійному вирізанні. Визначено технологічні особливості використання запропонованого методу при отриманні прогнозу показників якості.

Article Details

Section
Прикладна математика

References

1. Фотеев Н. К. Качество поверхности после электроэрозионной обработки. – СТИН. –1997. – С. 43-48.

2. Небилиця Ю. М. Методика реєстрації енергії імпульсів технологічного струму в процесах електроерозійної обробки / Небилиця Ю. М., Осипенко В. І. // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник ( за напрямом «Інженерна механіка»). – 2001. – Випуск 8. – С.183-190.

3. Небилиця Ю. М. Методика визначення прогину дротяного електрода без зупинки процесу електроерозійного вирізання / Небилиця Ю. М., Осипенко В. І. // Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. – 2001. – №3. – С.205-210.

4. Шрюфер Э. Обработка сигналов: цифровая обработка дискретизированных сигналов: Учебник / Под. ред. проф. В. П. Бабака. – К.: Либідь. – 1995. – 320 с.

5. Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхні. Терміни та визначення ДСТУ 2498-94 – [Чинний від 01.01.1995]. – К. Держспоживстандарт України 2012. – 113 с. – (Національний стандарт України).

6. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений. – М.: Физматгиз. – 1958. – 334 с.