МОДЕЛЮВАННЯ ЧАРУНКИ КООРДИНАТНОЇ СІТКИ U І V ПОВЕРХНЕЮ КУНСА І ПОБУДОВА ГЕОДЕЗИЧНИХ ЛІНІЙ

Main Article Content

S. Zalevsky

Abstract

Розглядається питання моделювання чарунки координатної сітки поверхнею Кунса, як
один із засобів універсального методу геометричного і технологічного опрацювання поверхонь,
визначенних упорядкованним каркасом точок. Запропоновано алгоритм побудови геодезичних
ліній на поверхні.

Article Details

Section
Прикладна математика

References

1. Ванин В.В. Геометрическое моделирование и построение разверток тканных покрытий
неразвертывающихся поверхностей: диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук // Киев, 1971.
2. Залевський С.В. Геометричне моделювання тканинних наповнювачів текстолітових конструкцій
технічних виробів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук // Київ, 2011.
3. Каган В.Ф. Основы теории поверхностей. ч.1,2. / Каган В.Ф. // М-Л.,ГИТТЛ, 1947-1948г.
4. Залевський С.В. Геометричне моделювання формоутворення оболонок нерозгортних поверхонь,
виготовлених із композиційних матеріалів на тканинній основі / Залевський С.В. // Праці ТДАУ –