ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ФАХІВЦІВ З АНАЛІЗУ ДАНИХ

Main Article Content

Ніна Анатоліївна ТАРАСЕНКОВА
Зоя Олексіївна СЕРДЮК

Abstract

У статті розглянуто специфіку організації вивчення математичного аналізу студентами – майбутніми фахівцями з аналізу даних з урахуванням особливостей освітнього контенту спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»; зазначено загальні компетентності з даної навчальної дисципліни для зазначеної спеціальності та вказано шляхи їх досягнення, зокрема схарактеризовано особливості застосування схематизації під час вивчення та закріплення теоретичного матеріалу в курсі математичного аналізу студентами вспеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»; наведено конкретні приклади завдань із застосуванням різноманітних схем.

Article Details

Section
Computer Science