РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ RANDOM FOREST ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ

Main Article Content

Ярослава Сергіївна МОТОРНА
Наталія Олександрівна КРАСНОШЛИК
Олександр Варфоломійович ПІСКУН

Abstract

У роботі проведено оцінку можливості застосування алгоритму випадкового лісу до розв’язання задач класифікації даних. Подано загальну постановку задачі класифікації даних, описано поняття дерева рішень та наведено основні алгоритми побудови таких дерев. Детально розглянуто алгоритм CART та описано розрахунок основного індексу, на основі якого проводиться побудова дерева для розв’язання задачі класифікації. Розглянуто використання алгоритму CART у ансамблевих методах, на основі яких будується випадковий ліс. Описано основні поняття випадкового лісу, реалізацію випадкового лісу та набір тестових даних, на основі яких проводилась перевірка реалізованого програмного продукту. Результати роботи реалізованого алгоритму випадкового лісу показали дієвість застосованого підходу до розв’язання задач класифікації.

Article Details

Section
Computer Science