МОДЕЛЮВАННЯ АБСТРАКТНОГО МЕРЕЖЕВОГО ПАКЕТНОГО ФІЛЬТРА З МОЖЛИВІСТЮ КЛАСИФІКАЦІЇ ОДНОРАНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Main Article Content

Костянтин Сергійович ДЄЄВ

Abstract

У роботі розглянуто модель абстрактного мережевого пакетного фільтра який дозволяє проводити класифікацію однорангової взаємодії виду точка-точка. Модель відповідає математичного опису, апроксимованого за допомогою полінома представлення пакетного заголовку та протокольних повідомлень мережевого рівня. З використанням апарату методу групового врахування аргументів (МГВА) розроблено модель абстрактного мережевого пакетного фільтра з можливістю класифікації однорангової взаємодії. Метою даної роботи є створення гнучкої абстракції функцій типового мережевого фільтра в умовах переважаючого в глобальних мережах типу трафіку. В роботі наведено модифікації алгоритму МГВА, проведена оптимізація вибору ключових вхідних параметрів, зокрема при формуванні шару класифікації та вибору масиву вхідної тестової послідовності.

Article Details

Section
Computer Science
Author Biography

Костянтин Сергійович ДЄЄВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

References

Narang A., Williamson C. A longitudinal study of P2P traffic classification // IEEE Commun. Mag., Baltimore, MD, USA, July/Aug., 2011. Vol. 27. P. 141–148.

Karagiannis, T. Should Internet service providers fear peer-assisted content distribution /T. Karagiannis, P. Rodriguez //International Conf. on emerging Networking EXperiments and Technologies (CoNEXT '08). - San Jose, CA, USA, Jan., 2008, Vol. 16. P. 313-326.

Yu F. High speed deep packet inspection with hardware support // Passive and Active Measurement Conf. (PAM 2005). Mineapolis, USA, 2006. Vol. 10. P. 325–328.

Sen S., Patsche O. D., Wang Y. Accurate, scalable in-network identification of P2P traffic using application signatures // IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS 2008). Taormina, Sicily, Italy, Oct., 2007. Vol. 22. P. 219–232.

Sen S., Wang J. Analyzing peer-to-peer traffic across large networks // Networking, IEEE/ACM Transactions. St. Petersburg, Russia, Sept., 2012. Vol. 14. P. 219–232.

Constantinou F., Mavrommatis P. Identifying known and unknown peer-to-peer traffic // 5th IEEE International Symposium on Network Computing and Applications (NCA '11). Madrid, Spain, Dec., 2011. Vol. 10. P. 25–30.

Олифер В. Г, Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. 3-е изд., 2006. 958 С.

Duffield N., Lund C., Thorup M. Estimating flow distributions from sampled flow statistics // IEEE/ACM Trans. Netw., Antibes Juanles-Pins, France, Apr., 2013. Vol. 16. P. 933–946.