ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗПОДІЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ КАРТ КОХОНЕНА В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ

Main Article Content

Євген ВОЄВОДІН

Abstract

У статті описуються основні етапи методу розподілення динамічної послідовності віртуальних контейнерів з використанням самоорганізаційних карт Кохонена та можливі параметри його конфігурації. Описаний метод дає змогу побудувати модель, що базується на неявних зв’язках між віртуальними контейнерами та вузлами в кластері. Також, у статті описані різного роду експерименти, зокрема упаковка кластеру до першого відхилення та упаковка кластеру до повноти. Експерименти проводяться на кластерах різної розмірності, демонструючи особливості поведінки описаного методу в різних варіаціях його конфігурації.
Описана методологія проведення експериментів може бути використана для дослідження кластерів та пошуку ефективної конфігурації карти Кохонена та топології кластеру. Зроблені висновки можуть бути використанні для розробки більш ефективних методів розподілення з використанням штучних нейронних мереж.

Article Details

Section
Computer Science
Author Biography

Євген ВОЄВОДІН, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант

References

Таненбаум Э. Распределенные системы принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. – СПб: Питер, 2003. – 877 с.

Курейчик В. В. Алгоритм параметрической оптимизации на основе модели поведения роя светлячков / В. В. Курейчик, Д. В. Заруба, Д. Ю. Запорожец. // Известия ЮФУ. Технические Науки. – 2015. – №6. – С. 263.

Ritter H. Neural Computation and Self-Organizing Maps. An Introduction / H. Ritter, T. Martinetz, K. Schulten., 1992. – (Addison-Wesley).

Городич О. Самоорганізація нейромереж та класифікація даних / О. Городич, Ю. Щербина. // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН–ТУ. Сер. прикл. матем. інформ. – 2003. – №7. – С. 234–247.

Хайкин С. Нейронные сети полный курс / Саймон Хайкин. – Москва: Вильямс, 2006. – 1104 с.

Sun M. Improving the Self-Organizing Feature Map Algorithm Using an Efficient Initialization Scheme / M. Sun, T. Liu, H. Chang. // Tamkang Journal of Science and Engineering. – 2002. – Vol. 5, №1. – С. 35–48.

Hasan S. Multistrategy Self-Organizing Map Learning for Classification Problems [Електронний ресурс] / S. Hasan, S. Shamsuddin. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3157650/.

Docker Swarm overview [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.docker.com/swarm/overview/