ЗАСТОСУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ РАСТРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО МІКРОСКОПА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Main Article Content

Владислав Володимирович МОРОЗОВИЧ
Андрій Романович ГОНДА
Юрій Олексійович ЛЯШЕНКО

Abstract

У роботі описано вплив попередньої обробки  зображень чотирифазного зразка системи Cu-Sn, що отримані із растрового електронного мікроскопа, на аналіз структурних елементів. Попередня обробка зображень здійснювалася методами Гаусового та нерізкого розмиття. Описано алгоритм обробки зображень з застосуванням матричних  фільтрів. Проаналізовано доцільність використання кожного із методів попередньої обробки зображень для аналізу різного типу структурних елементів (розрахунку площ фаз та знаходження кількості і розрахунку розмірів структурних дефектів).

Article Details

Section
Applied Mathematics
Author Biographies

Владислав Володимирович МОРОЗОВИЧ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студент

Андрій Романович ГОНДА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студент

Юрій Олексійович ЛЯШЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор фіз.-мат. наук, доцент, директор ННІ інформаційних та освітніх технологій

References

Shapiro L. G. Computer Vision / L. G. Shapiro, G. C. Stockman. – Prentice Hall, 2001. – pp. 53–54.

Gumster J. GIMP Bible / J. Gumster, R. Shimonski. – Wiley Publishing, 2012. – pp. 438–442.

Lecarme O. The Book of GIMP: A Complete Guide to Nearly Everything / O. Lecarme, K. Delvare. – No Starch Press, 2013. – p. 429.

Gonzalez R. Digital Image Processing / R. Gonzalez, R. Woods. – Addison-Wesley Publishing Company, 1992, p 191.

Быстрое размытие по Гауссу [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://habr.com/post/151157/ – Назва з екрана.

Фильтрация изображений методом свертки [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://habr.com/post/62738/ – Назва з екрана.

Image Filtering [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://machinelearninguru.com/computer_vision/basics/convolution/image_convolution_1.html – Назва з екрана.