МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ КРОСПЛАТФОРМЕННОГО ПРОЕКТУ

Main Article Content

Дмитро Геннадійович УЖВА

Abstract

У статті розглядається метод створення кросплатформного проекту для подальшого створення програм для різних платформ з використанням спільного програмного коду. Велика кількість різноманітних платформ та операційних систем вимагають створення нових методів та технологій розробки коду. Кросплатформні рішення дозволяють швидше та менш затратно отримати готовий продукт, що буде доступний користувачам з різними цільовими машинами, що є важливим фактором для програм та ігор. Використовується середовище програмування IntelliJ IDEA, система автоматичного збирання Gradle та мова програмування Kotlin, а також середовище XCode для запуску на платформі iOS.

Article Details

Section
Computer Science
Author Biography

Дмитро Геннадійович УЖВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрант спеціальності «Прикладна математика»

References

Building Multiplatform Projects with Gradle - Kotlin Programming Language [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kotlinlang.org/docs/reference/building-mpp-with-gradle.html

Building your first Kotlin Multiplatform app — Getting Started [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://vivekc.xyz/building-your-first-kotlin-multiplatform-app-getting-started-8ad10d7d4e9f

Which standard library to use in Kotlin [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stackoverflow.com/questions/51858596/which-standard-library-to-use-in-kotlin/

Configure your build | Android Developers [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.android.com/studio/build

The Build Process objc.io [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.objc.io/issues/6-build-tools/build-process/