ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ

Main Article Content

Дар’я Валеріївна ЧЕРКАС
Наталія Олександрівна КРАСНОШЛИК

Abstract

Генетичні алгоритми є одним з важливіших напрямів дослідження у еволюційному моделюванні. Їх часто використовують для знаходження розв’язку задач в різних областях, коли традиційні методи виявляються недостатньо ефективними.
У роботі розглянуто генетичні алгоритми Continuous genetic algorithm та Binary genetic algorithm для розв’язування задач глобальної оптимізації. Описано особливості розв’язування задачі комівояжера за допомогою генетичного алгоритму. Всі методи були реалізовані у середовищі GNU Octave. Генетичний алгоритм використано для розв’язання задачі комівояжера. Досліджено ефективність генетичних алгоритмів в залежності від значень його параметрів при знаходженні глобального мінімуму деяких тестових функцій. Проведено порівняння роботи генетичних алгоритмів з методом кажанів, методом імітації відпалу та класичними методами оптимізації.

Article Details

Section
Applied Mathematics
Author Biographies

Дар’я Валеріївна ЧЕРКАС, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрантка спеціальності «Прикладна математика»

Наталія Олександрівна КРАСНОШЛИК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики

References

Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы: учеб.-метод. пособие / Т. В. Панченко. – Астрахань: Астрахан. ун-т., 2007. – 87 с.

Гладков, Л.А. Генетические алгоритмы / Л.А. Гладков, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 368 с.

Савин, А. Н. Применение генетических алгоритмов для решения задач оптимизации на параллельных и распределенных вычислительных системах / А. Н. Савин, И. В. Дружинин, А. А. Ерофтиев // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. – 2013. – Т. 13, вып. 1. – С. 99-109.

Івченко, І.Ю. Математичне програмування: Навчальний посібник / І.Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

Goldberg, D.E. Alleles, Loci and the Traveling Salesman Problem / D.E. Goldberg, & R. Lingle // Proceedings of the First International Conference on Genetic Algorithms. – 1985. – P. 154-159.