ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЙ БІНГАМІВСЬКИХ НАНОРІДИН ПО МІКРОКАНАЛАХ

Main Article Content

Лілія Василівна БАТЮК
Наталія Миколаївна КІЗІЛОВА

Abstract

Розглядаються стаціонарні течії нанорідин, які являють собою концентровані суспензії наночастинок та широко використовуються в системах охолодження мікроприладів, в біомедичних системах та в багатьох інших. Рух нанорідини описується рівняннями Нав’є-Стокса з умовами прослизання другого порядку на шорстких поверхнях каналів, а їх реологія відповідає бінгамівським рідинам. Отримані розв’язки задачі у випадку течій по круговим трубкам, між паралельним пластинами та співвісними циліндрами. Обчислені в’язке тертя на стінках, обє’мна витрата рідини, обговорені відміни від випадку класичних бінгамівських рідин та можливість практичного застосування нових ефектів, зокрема для обробки мікрооб’ємів суспензії крові, яка є бінгамівською рідиною.

Article Details

Section
Applied Mathematics
Author Biographies

Лілія Василівна БАТЮК, Харківський національний медичний університет

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної і біологічної фізики та медичної інформатики

Наталія Миколаївна КІЗІЛОВА, Харківський національний університет ім.В.Н. Каразіна

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики

References

Gad-el-Hak, M. The MEMS Handbook / M. Gad-el-Hak. – New York: CRC Press. – 2006.

Karniadakis, G.E. Heat transfer and fluid flow in minichannels and microchannels / G.E. Karniadakis, S. Garimella, D. Li, S. Kolin, M.N. King. – Elsevier. – 2006.

MEMS Microfluidics for Lab-on-a-Chip Applications, Microelectromechanical Systems and Devices / editor Islam N. – InTech, 2012.

Сherevko, V. Complex flows of immiscible microfluids and nanofluids with velocity slip bounary conditions / V. Сherevko, N. Kizilova // Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. – 2017. – P. 207-230.

Noya, A. Nanofluidics in carbon nanotubes / A. Noya, H.G. Parka, F. Fornasiero, J.K. Holt, S.P. Grigoropoulos, O. Bakajin // Nanotoday. – 2007. – V. 2. – P. 22-29.

Michael, J.M. Slip over rough and coated surface / J.M. Michael, H.D. Stephen // J. Fluid Mech. – 1994. – Vol. 273. – P. 801-817.

Hayat, T. Three-dimensional boundary layer flow of Maxwell nanofluid: mathematical model / T. Hayat, T. Muhammad, S.A. Shehzad, et al. // Appl. Math. Mech. Ed. – 2015. – Vol. 36. – P. 747-762.

Santhosh, N. Flow of a jeffrey fluid through a porous medium in narrowtubes / N. Santhosh, G. Radhakrishnamacharya, A.J. Chamkha // J. Porous Media. – 2015. – Vol. 18 (1). – P. 71-78.

Zhu, J. Effects of second order velocity slip and nanoparticles migration on flow of Buongiorno nanofluid / J. Zhu, D. Yang, L. Zheng, X. Zhang // Appl. Math. Letters. – 2016. – Vol. 52. – P. 183-191.

Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г. Лойцянский. – М.: Наука. – 1978. – 736 с.

Левтов, В.А. Реология крови / В.А. Левтов, С.А. Регирер, Н.Х. Шадрина. – М.: Медицина. – 1982. – 270 с.