ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Main Article Content

Марина Сторчоус

Abstract

Визначена доцільність створення комплексної інформаційно-аналітичної системи для підтримки управління земельними ресурсами населеного пункту. Виходячі з того, що зараз в Україні використовуються переважно спеціалізовані інформаційні системи, призначені для вирішення окремих задач відповідно до функцій певних підрозділів місцевого управління, - умовою їх інтеграції є розробка загальної моделі інформаційно-аналітичної системи забезпечення управління земельними ресурсами. Тому було побудовано концептуальну модель інформаційно-аналітичної системи забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту. Процес управління поділено на два рівні – оперативний рівень та рівень прийняття рішень.  Відповідно, були визначені основні задачі, що вирішуються на кожному з даних рівнів. Також попередньо визначено деякі інструментальні засоби для можливої реалізації даної інформаційно-аналітичної системи, враховуючи кінцеву візуалізацію результатів.

Article Details

Section
Computer Science

References

Информационные проблемы моделирования при решении задач экологического мониторинга / В. Е. Ходаков, А. С. Безрукавый, С. Н. Подмогильний // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. - 2003. - № 2(18). - С. 237-243.

Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / В. І. Зацерковний; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем. - К., 2013. - 40 c. - укp.

Бараненко Роман Васильович. Моделі та алгоритми управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних технологій : Дис... канд. наук: 05.13.06/ Херсонский национальный технический ун-т. – Херсон, 2008. – 200 с.

Разработка геоинформационной системы информационного обеспечения субъектов городского землепользования : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.35 / Шульман Ирина Борисовна; Алтайский Государственный Университет. - Барнаул, 2007. – 126 с.

Павленко Л. А. Концепція інтеграції OLAP і ГІС-технологій в моделях систем підтримки прийняття рішень / Л. А. Павленко // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 3. - С. 210-213