ДИРЕКТИВИ ТИПУ OPENMP ДЛЯ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІВ У МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ АДА

Main Article Content

Борис Онищенко

Abstract

Стаття містить опис реалізації директив технології OpenMP для розпаралелювання циклів засобами мови програмування Ада. Сучасні підходи до розробки ефективного програмного забезпечення передбачають активне використання технологій паралельного програмування. На даний момент існує і розробляється багато різних за своїми підходами технологій розробки паралельного програмного забезпечення. Особливу увагу слід приділяти тим підходам, які дозволяють розпаралелити вже готові послідовні алгоритми чи програми. До таких технологій відноситься OpenMP. Мова програмування Ада має власні засоби для розробки паралельних програм. Але їх використання у деяких випадках може бути ускладненими або недоцільним. Тому розробка підходів до розпаралелювання послідовних програм на мові Ада подібних до технології OpenMP є актуальною. Зокрема особливу увагу слід приділяти розпаралелюванню циклічних алгоритмів. У роботі наведені різні способи реалізації одного й того ж варіанту директиви та проведено аналіз їх ефективності й доцільності. Стаття містить приклади програмного коду.

Article Details

Section
Applied Mathematics

References

OpenMP Application Program Interface Version 3.1. July 2011. [Електронний документ]. Режим доступу: http://www.openmp.org/mp-documents/OpenMP3.1.pdf. Перевірено: 18.07.2012.

Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием технологии OpenMP. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 76 с.

Малеванный М.С. Реализация директив OpenMP для языка PascalABC. NET. Магистерская диссертация. – Ростов-на-Дону, 2011. – 52 с.

Stpiczyński P. Ada as a language for programming clusters of SMPs. – Annales UMCS Informatica AI 1, 2003. – P.P. 73–79.

Про можливість реалізації директив технології OpenMP для мови програмування Ада / О. Г.Лозова, Б. О. Онищенко, І. М. Сиволовський, І. М. Супруненко. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – №5/2(59). – С. 6–11.

Ada Reference Manual ISO/IEC 8652:2007(E) Ed. 3. [Електронний документ]. Режим доступу: http://www.adapower.com/rm95/index.html. Перевірено: 18.07.2012.

Гавва А. «Адское» программирование. Ada-95. Компилятор GNAT. [Електронний документ]. Режим доступу: http://ada-ru.org/V-0.4w/index.html. Перевірено: 18.07.2012.

Кузьмук В. В., Супруненко О. О. Модифицированные сети Петри и устройства моделирования параллельных процессов: Монография. – К.: Маклаут, 2010. – 252 с.

ASIS-for-GNAT Reference Manual [Електронний документ]. Режим доступу: http://docs.adacore.com/asis-docs/asis_rm.html. Перевірено: 18.07.2012.