ВИКОРИСТАННЯ ПОПУЛЯЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ КАЖАНІВ У МЕТОДІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ K-MEANS

Main Article Content

Жанна Старова
Наталья Красношлик

Abstract

У роботі розглянуто теоретичні відомості про популяційні алгоритми. При цьому досить детально описано популяційний алгоритм, інспірований поведінкою кажанів. Даний алгоритм було вдосконалено за рахунок застосування методики алгоритму рою частинок для обчислення швидкості руху агентів. За результатами проведених досліджень розроблено і реалізовано метод кластеризації даних, який є комбінацією методів k-means та вдосконаленого популяційного алгоритму кажанів. Проведено ряд обчислювальних експериментів для наборів тестових даних, які підтверджують достовірність роботи методу та ефективність його використання.

Article Details

Section
Applied Mathematics

References

Карпенко А. П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой : учебное пособие / А. П. Карпенко. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 448 c.

Субботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник ; під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 375 с.

Карпенко А. П. Популяционные алгоритмы глобальной поисковой оптимизации. Обзор новых и малоизвестных алгоритмов / А. П. Карпенко // Приложение к журналу «Информационные технологии». – 2012. – № 7. – C. 1-32.

Yang X. S. A new metaheuristic bat-inspired algorithm / X. S. Yang // Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2010). – 2010. – Vol. 284. – P. 65-74.

Красношлык Н. А. Решение задачи глобальной оптимизации модифицированным алгоритмом летучих мышей / Красношлык Н. А. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2015. – № 4(35). – С. 96–103.

Clerc M. The particle swarm – explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space / M. Clerc, J. Kennedy // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. – 2002. – Vol. 6. – №1. – P. 58-73.

Байбуз О. Г. Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень / О.Г. Байбуз, М.Г. Сидорова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – № 4. – С. 59-66.

Hashmi A. Swarm intelligence based approach for data clustering / Hashmi A., Gupta D., Upadhyay Y., Goel S. // International Journal of Innovative Research & Studies. – 2013. – №2(6). – Р. 572-589.

Tang R. Integrating nature-inspired optimization algorithms to K-means clustering / R. Tang, S. Fong, X.-S. Yang, S. Deb // Proceedings of the 7th International Conference on Digital Information Management (ICDIM '12). – 2012. – Р. 116-123.