ЕКСПЕРТНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Main Article Content

Олег Мирошник
Олег Землянський

Abstract

У статті розглянуто задачу прогнозування надзвичайних ситуацій, зокрема зони забруднення небезпечними продуктами горіння на основі експертних висновків. Запропонований підхід для уточнення моделі зони забруднення, яка побудована у доаварійний період та в умовах пожежі. При цьому запропоновано враховувати результати одного чи декількох вимірювань концентрації вмісту шкідливих речовин у повітрі на місцевості.

Article Details

Section
Applied Mathematics

References

Національна доповідь ДСНС України про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 році.

В.П. Иванников, П.П. Клюс. Справочник руководителя тушения пожара. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.

Згуровський М.З. Сценарний аналіз як системна методологія перед-ба¬чення / М.З. Згуровський // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2002. № 1. – С. 7-38.

Jang, J.-S.R. ANFIS : Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System / J.-S.R. Jang // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. –1993. – Vol. 23. – № 3. – С. 665-685.

Takagi T. Fuzzy identification of systems and its application to modeling and control / T. Takagi, M. Sugeno // IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics. − 1985. − Vol. 15. − P. 116-132.

Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем / Ю.П. Зайченко. − К.: Видавничий Дім "Слово", 2004. − 352 с.