СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДАНИХ У ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Main Article Content

Марина Дмитрівна Сторчоус

Abstract

У статті обґрунтовано потребу створення інформаційно-аналітичної системи (ІАС) для задач управління земельними ресурсами населеного пункту, в якій необхідно реалізувати сучасні технології обробки, організації та аналізу даних в умовах, коли об’єм даних постійно збільшується. Автором здійснено пошук та виділення нових засобів і технологій для організації та аналізу структурованих і неструктурованих даних великих об’ємів у складі ІАС для потреб управління земельними ресурсами населеного пункту. Суттєва увага приділена організації сховищ даних, які забезпечують перетворення великих об'ємів даних в узагальнену вивірену інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих рішень.

Проаналізовано сучасні способи та технології здійснення аналізу багатовимірних даних, які можливо застосувати у ІАС для потреб управління земельними ресурсами населеного пункту.

Article Details

Section
Computer Science

References

Сторчоус М.Д., Загальна концептуальна модель інформаційно-аналітичної системи забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту, Вісник Черкаського Університету. Серія: Прикладна математика. Інформатика : наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: № 38 (371), 2015, с.102 – 109 .

Захарова І. В., Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 335 с.

Inmon W. H., Building the Data Warehouse, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2002 – 428 p.

Шульман И.Б. Разработка геоинформационной системы информационного обеспечения субъектов городского землепользования : диссертация на получение степени кандидата технических наук : 25.00.35 / Шульман Ирина Борисовна; Алтайский Государственный Университет. - Барнаул, 2007. – 126 с.

Белов В.С., Информационно-аналитические системы. Основы проектирования и применения: уч. пос., руководство, практикум / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — М., 2005. — 111 с.

Шаховська Н.Б., Робота з великими даними – показниками соціо-еколого-економічного розвитку регіону/ Шаховська Н.Б., Болюбаш Ю.Я./ Складні системи і процеси № 2, 2012, с. 85 – 88.

Черняк Л., Большие Данные — новая теория и практика, «Открытые системы», № 10, 2011: http://www.osp.ru/os/2011/10/13010990/

Sangeeta Deogawanka, Empowering, GIS with Big Data, https://www.gislounge.com/empowering-gis-big-data/

Павленко Л. А. Концепція інтеграції OLAP і ГІС-технологій в моделях систем підтримки прийняття рішень / Л. А. Павленко // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 3. - С. 210-213

Раевская Е.А., Пимонов А.Г., Программный инструментарий поддержки принятия решений на основе методов системного анализа, Вестник Кузбасского государственного технического университета, № 5 (99) / 2013, с. 154 – 159.