ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМУ PSO ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ

Main Article Content

Наталья Ільяхова
Наталія Олександрівна Красношлик

Abstract

У роботі розглянуто алгоритм оптимізації роєм частинок PSO для розв’язування задач глобальної оптимізації, який відноситься до метаеврестичних методів. Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу канонічного алгоритму PSO та його модифікацій для розв’язування задач оптимізації. Наведено модифікації алгоритму оптимізації роєм частинок, зокрема: метод повністю інформованого рою, алгоритм PSO з обмеженням швидкості та з використанням коефіцієнта стиснення. Запропоновано схрещений алгоритм PSO та досліджено його ефективність. Описано постановку задачі бінарної лінійної класифікації. Для мінімізації функціоналу похибки при побудові класифікатора використано алгоритм PSO, його модифікації та метод стохастичного градієнтного спуску.

Article Details

Section
Applied Mathematics

References

Гальченко В. Я. Популяционные метаэвристические алгоритмы оптимизации роем частиц: Учебное пособие / В. Я. Гальченко, А. Н. Якимов. – Черкассы: ФЛП Третяков А. Н., 2015. – 160 с.

Скобцов Ю. А. Метаэвристики : монография / Ю. А. Скобцов, Е. Е. Федоров. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2013. – 426 с.

Матренин П. В. Методы стохастической оптимизации: учебное пособие / П. В. Матренин, М.Г. Гриф, В. Г. Секаев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. – 67 с.

Конспект лекции «Линейные модели: статистический взгляд» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – [Курс «Обучение на размеченных данных»]. – Режим доступу: https://www.coursera.org/learn/supervised-learning/supplement/Dw3Ws/konspiekt (дата звернення 01.03.2017) – Назва з екрана.