Browse Title Index


 
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика МОДЕЛЮВАННЯ ЧАРУНКИ КООРДИНАТНОЇ СІТКИ U І V ПОВЕРХНЕЮ КУНСА І ПОБУДОВА ГЕОДЕЗИЧНИХ ЛІНІЙ Abstract   PDF (Українська)
S. Zalevsky
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ Abstract   PDF (Українська)
Людмила Вениаминовна ГРИШКО
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ Abstract   PDF (Русский)
E. Klyuev, O. Grinenko
 
Vol 371, No 38 (2015) ОБЩАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ СТРУКТУРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРЕЦИЗИОННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ Abstract   PDF (Українська)
Генадій Канюк, Андрій Мезеря, Ігор Бабенко, Ірина Сук, Марина Козлова
 
No 1-2 (2016) ОБЩИЙ МНОГОГРАННИК РАЗМЕЩЕНИЙ: ПОДСЧЕТ ВЕРШИН Abstract   PDF (Українська)
Олег Алексеевич Емец, Александра Олеговна Емец
 
No 1 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ПЛАГІАТУ У ПРОГРАМНОМУ КОДІ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Анатолійович КУЦЕНКО, Олександр Анатолійович СЕРДЮК
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ВІДХИЛЕНЬ ФОРМИ ПОВЕРХНІ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОМУ ВИРІЗАННІ МЕТОДОМ ПАРАБОЛІЧНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Yu. Nebylytsia
 
No 1-2 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ДРОБОВО-ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НА ПЕРЕСТАНОВКАХ: ПОЛІНОМІАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ Abstract   PDF (Українська)
Олег Олексійович Ємець, Тетяна Миколаївна Барболіна
 
Vol 311, No 18 (2014): Прикладна математика. Інформатика ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ВИДІЛЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ СЕГМЕНТІВ МОВНОГО ПОТОКУ Abstract   PDF (Українська)
A. Nebylytsia
 
No 1-2 (2016) ОПТИМАЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ ВОРОНОГО ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ОГРАНИЧЕННЫХ МНОЖЕСТВ И АЛГОРИТМЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ Abstract   PDF (Українська)
Лариса Сергіївна Коряшкіна, Антоніна Павлівна Череватенко
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Abstract   PDF (Українська)
N. Krasnoshlyk, A. Bogatyrev
 
No 1 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Іванович КУЧЕР
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика ОТРИМАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПІРОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ В ЗАДАЧАХ ДІАГНОСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Abstract   PDF (Українська)
A. Yarmilko
 
Vol 311, No 18 (2014): Прикладна математика. Інформатика ПОБУДОВА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАДАЧІ ДИРЕКТОРА ЗІ СТОХАСТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ Abstract   PDF (Українська)
O. Iemets, T. Barbolina
 
No 1-2 (2016) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМУ PSO ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Наталья Ільяхова, Наталія Олександрівна Красношлик
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика ПОРІВНЯННЯ БАГАТОКРОКОВИХ ІТЕРАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА СИСТЕМ Abstract   PDF (Українська)
М. Жмурко, Н. Красношлик
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗПОДІЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ КАРТ КОХОНЕНА В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ Abstract   PDF (Українська)
Євген ВОЄВОДІН
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика ПРО КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАГАЛЬНИХ МНОЖИНАХ РОЗМІЩЕНЬ ТА ПОЛІРОЗМІЩЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
О. ЄМЕЦЬ, Т. ЧІЛІКІНА
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС, ЩО РЕАЛІЗУЄ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ІГРОВОГО ТИПУ Abstract   PDF (Українська)
О. Ємець, Д. Ольховський, О. Ольховська
 
No 2 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА РАСЧЕТ ЛАМИНАРНО-ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕХОДА В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ НА ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЕ, ОБДУВАЕМОЙ ТУРБУЛИЗИРОВАННЫМ ПОТОКОМ Abstract   PDF (Українська)
Борис Петрович ГОЛОВНЯ
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ПРИСТЕННОЙ ОБЛАСТИ ТУРБУЛИЗИРОВАННОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ Abstract   PDF (Українська)
Борис Петрович ГОЛОВНЯ
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ УМОВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ РОЙОВОГО ІНТЕЛЕКТУ Abstract   PDF (Українська)
Анна Сергіївна ТАЛІМОНЧИК, Наталія Олександрівна КРАСНОШЛИК
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика РОЗШИРЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ НЕСКІНЧЕННОВИМІРНИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ Abstract   PDF (Українська)
Л. Коряшкіна
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА СНИЖЕНИЕ BVI-ШУМА РОТОРА ВЕРТОЛЁТА С ПОМОЩЬЮ ЛОПАСТИ С ДВОЙНЫМ ИЗГИБОМ Abstract   PDF (Українська)
Пётр Владимирович ЛУКЬЯНОВ
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика СПОСІБ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЛОКАЦІЇ В ПРОСТОРІ Abstract   PDF (Українська)
М. Моргун
 
51 - 75 of 83 Items << < 1 2 3 4 > >> 
>
Archive
2014 18 38
2015 18 38
2016 1-2  
2017 1-2  
2018 1-2  
2019 1 2

User

Journal Content

Browse

Language