Browse Title Index


 
 
No 1-2 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СВІТЛЯЧКІВ І ЗГРАЇ ВОВКІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ І МАШИННОГО НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Українська)
Анна Талімончик, Наталія Олександрівна Красношлик
 
No 2 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЧІЙ БІНГАМІВСЬКИХ НАНОРІДИН ПО МІКРОКАНАЛАХ Abstract   PDF (Українська)
Лілія Василівна БАТЮК, Наталія Миколаївна КІЗІЛОВА
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика ЕВКЛИДОВЫ РАЗБИЕНИЯ И СОЧЕТАНИЯ: ИХ ДЕРЕВЬЯ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА Abstract   PDF (Русский)
О. Емец, А. Емец, С. Ванжа
 
Vol 371, No 38 (2015) ЕКСПЕРТНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОНИ ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ГОРІННЯ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Abstract
Олег Мирошник, Олег Землянський
 
Vol 311, No 18 (2014): Прикладна математика. Інформатика ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ СУБМЕЗОМАСШТАБНОГО КОМПАКТНОГО ВИХРЯ ОТ ЕГО ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ Abstract   PDF (Русский)
Pavel Lukianov
 
Vol 371, No 38 (2015) ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Abstract   PDF (Українська)
Марина Сторчоус
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА: НЕЛІНІЙНА МОДЕЛЬ НА ПЕРЕСТАВЛЕННЯХ ТА МЕТОД ГІЛОК ТА МЕЖ Abstract   PDF (Українська)
О. ЄМЕЦЬ, Т. ЧІЛІКІНА
 
No 1 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АНСАМБЛІВ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ Abstract   PDF (Українська)
Наталія Олександрівна КРАСНОШЛИК, Марина Олександрівна СЕРДЮК
 
No 1 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Варфоломійович ПІСКУН
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ РАСТРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО МІКРОСКОПА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Abstract   PDF (Українська)
Владислав Володимирович МОРОЗОВИЧ, Андрій Романович ГОНДА, Юрій Олексійович ЛЯШЕНКО
 
No 2 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ МЕТОДА СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ Abstract   PDF (Українська)
Борис Петрович ГОЛОВНЯ
 
No 1-2 (2016) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ МІЧЕНИХ АТОМІВ В УПОРЯДКОВАНОМУ СПЛАВІ З L12 СТРУКТУРОЮ Abstract   PDF (Українська)
Володимир Миколайович БЕЗПАЛЬЧУК, Олександр Олегович БОГАТИРЬОВ, Андрій ихайлович ГУСАК
 
Vol 371, No 38 (2015) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІНОДАЛЬНОГО РОЗПАДУ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ КІНЕТИЧНИМ СЕРЕДНЬОПОЛЬОВИМ МЕТОДОМ Abstract   PDF (Українська)
Володимир Безпальчук
 
Vol 351, No 18 (2015): Прикладна математика. Інформатика КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Abstract   PDF (Українська)
С. Литвинова
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ОДНОМУ КЛАСІ НЕПЕРЕРВНИХ БАГАТОЕТАПНИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН Abstract   PDF (Українська)
Ольга Дмитрівна СТАНІНА
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАИМЕНЬШЕЙ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ ДВУХКАСКАДНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ Abstract   PDF (Русский)
A. Gnatovskaya
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Abstract   PDF (Українська)
O. Nazarenko, A. Boroda
 
Vol 371, No 38 (2015) МЕРЕЖНІ МІРИ СКЛАДНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Abstract   PDF (Українська)
Володимир Соловйов
 
No 2 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ КРОСПЛАТФОРМЕННОГО ПРОЕКТУ Abstract   PDF (Українська)
Дмитро Геннадійович УЖВА
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНУСНОЙ РАСПЫЛЕННОЙ ВОДЯНОЙ СТРУИ Abstract   PDF (Русский)
A. Vinogradov, O. Yakhno
 
No 2 (2019): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА МОДЕЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЇ ПЕРІОДУ РЕКУРЕНТНОСТІ ТА ЕНТРОПІЇ РЕКУРЕНОСТІ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Abstract   PDF (Українська)
Володимир Миколайович СОЛОВЙОВ, Олександр Анатолійович СЕРДЮК
 
Vol 371, No 38 (2015) МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЗОБРАЖЕННЯ У ЗАДАЧАХ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ Abstract   PDF (Українська)
Олександр Підлісний, Олександр Сердюк
 
Vol 331, No 38 (2014): Прикладна математика. Інформатика МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА ТУРБУЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ Abstract   PDF (Українська)
B. Golovnya
 
No 1-2 (2017): ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА МОДЕЛЮВАННЯ АБСТРАКТНОГО МЕРЕЖЕВОГО ПАКЕТНОГО ФІЛЬТРА З МОЖЛИВІСТЮ КЛАСИФІКАЦІЇ ОДНОРАНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ Abstract   PDF (Українська)
Костянтин Сергійович ДЄЄВ
 
Vol 311, No 18 (2014): Прикладна математика. Інформатика МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ УМОВ НАПИЛЕННЯ НА ПРОЦЕС ФАЗОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ NI-AL МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМИКИ Abstract   PDF (Українська)
V. Bezpalchuk
 
26 - 50 of 83 Items << < 1 2 3 4 > >> 
>
Archive
2014 18 38
2015 18 38
2016 1-2  
2017 1-2  
2018 1-2  
2019 1 2

User

Journal Content

Browse

Language