МОДЕЛЮВАННЯ ЧАРУНКИ КООРДИНАТНОЇ СІТКИ U І V ПОВЕРХНЕЮ КУНСА І ПОБУДОВА ГЕОДЕЗИЧНИХ ЛІНІЙ

S. Zalevsky

Abstract


Розглядається питання моделювання чарунки координатної сітки поверхнею Кунса, як
один із засобів універсального методу геометричного і технологічного опрацювання поверхонь,
визначенних упорядкованним каркасом точок. Запропоновано алгоритм побудови геодезичних
ліній на поверхні.


Keywords


точковий каркас; поверхня Кунса; сітка; чарунка; лінійна інтерполяція; геодезична; паралельне перенесення вектора.

References


1. Ванин В.В. Геометрическое моделирование и построение разверток тканных покрытий
неразвертывающихся поверхностей: диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук // Киев, 1971.
2. Залевський С.В. Геометричне моделювання тканинних наповнювачів текстолітових конструкцій
технічних виробів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук // Київ, 2011.
3. Каган В.Ф. Основы теории поверхностей. ч.1,2. / Каган В.Ф. // М-Л.,ГИТТЛ, 1947-1948г.
4. Залевський С.В. Геометричне моделювання формоутворення оболонок нерозгортних поверхонь,
виготовлених із композиційних матеріалів на тканинній основі / Залевський С.В. // Праці ТДАУ –


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
>
Archive
2014 18 38
2015 18 38
2016 1-2  
2017 1-2  
2018 1-2  
2019 1 2

User

Journal Content

Browse

Language